Op zoek naar ervaring met digitree?

Op deze pagina staan op alfabetische volgorde links naar bedrijven die ervaring hebben in het gebruik van onze software:

 

Opname boomkenmerken:

 

logo_aog

  www.allesovergroenbeheer.nl

  - opname onderhoudstoestand

  - opname boomveiligheid

  - opname uitgevoerd werk

  - nader onderzoek

  - boom effect analyse

 

arbortec_web

    www.arbortecboomverzorging.nl

    - groeiplaats onderzoek

    - inventarisatie en nader onderzoek

    - monitoren ziekten en plagen

    - jaarringanalyse

    - taxatie

 

Boomtotaalzorg-boompje-BTZ_FC-HighRes

    www.boomtotaalzorg.nl

    - inventarisatie onderhoudsstatus

    - ondersteuning systematiek

    - boominventarisatie

    - toezicht en second opinion

    - VTA inspectie en Nader Onderzoek

 

 

 

Opstellen beheerplannen en snoeibestekken:

 

logo_aog

  www.allesovergroenbeheer.nl

  - opstellen snoeibestek

  - opstellen rooibestek

  - boombeheer/-beleidsplan

  - besteksadministratie

  - (assistentie) directievoering

 

Boomtotaalzorg-boompje-BTZ_FC-HighRes

    www.boomtotaalzorg.nl

    - snoeien conform beeldbestek

    - snoei lei-/knot- en treurbomen

    - verjongingsplannen opstellen

    - deelopdrachten opstellen

    - budget advies

 

logo_planmatig_boombeheer

  www.planmatigboombeheer.nl

  - economisch meest voordelig

  - boomtechnisch verantwoord beheer

  - veilig boombestand

  - minimale overlast door bomen

  - duidelijkheid voor de burger

 


Uw bedrijf vermelden op deze pagina? Stuur een e-mail naar info@digitree.nl