gebruikersplatform

Het gebruikersplatform van digitree biedt gebruikers een mogelijkheid om mee na te denken over de doorontwikkeling van onze software. Hierdoor is het mogelijk om de functionaliteit en het gebruikersgemak optimaal af te stemmen op wensen vanuit de markt.

 

Daarnaast kan tijdens bijeenkomsten kennis en ervaring uitgewisseld worden over gebruik en toepassing van de software bij bijvoorbeeld werkvoorbereiding, boomcontroles, aanbesteding en directievoering van snoeiwerk of beleidsthema's als monumentale bomen en ziekten en plagen.

 

Alle gebruikers met een (support) overeenkomst kunnen deelnemen aan het gebruikersplatform.

Indien u graag mee wilt praten en/of bijeenkomsten wilt bijwonen, kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.